- Hide menu

Fotospēles ar realitāti

Fotogrāfija vēl vairāk nekā glezniecība ir sfēra, kur spēles ar realitāti, formām un krāsām var būt tik dažādas un savās iespējās neizsmeļami radošas. Fotogrāfija var kalpot par ideālu “instrumentu”, lai atklātu gan ārējas, gan iekšējas darbības un sajūtas. Tā ļauj distancēties no ikdienas, bet tikpat labi arī ikdienišķākas lietas var kalpot par fotogrāfijas radīšanas iedvesmas avotu.

Manas fotogrāfijas ir sava veida formu un domu meklējumi, kas sevī slēpj vīzijas un stāstu, tikai to jāprot izlasīt…
Tie ir atmiņu un alku labirinti, kurus katrs skatītājs no ierastā konteksta var pārcelt un “nozīmēt” kādai jaunai lomai.